Politikalarımız

Uluslararası standartlar, yalın üretim prensipleri, müşteri özel istekleri ve şirketimize özel gereklilikler harmanlanarak süreçlerin doğal bir parçası haline gelmiş olan Tekno Kauçuk Kalite Yönetim Sisteminde;

Misyonumuza uygun ürün ve teknolojilerde müşterinin sesini dinleyerek proaktif çözümler sunarız.

Artan rekabet ortamında sürekliliği sağlamak ve geliştirmelere kaynak oluşturmak amacıyla verimlilik artırıcı iyileştirmelerimizi yürütürüz.

Yetkin insan kıymetleri, uygun ortam ve bilimsel metotlarla yaratıcılığı teşvik ederiz.

Değişen koşullara cevap verirken çevikliği sağlayacak yalın ve esnek süreçlerle çalışırız.

Paydaşlarımızla karşılıklı faydaya dayalı uzun vadeli ilişkiler kurarız.

Uygulanabilir tüm gereklilikleri takip ederek yerine getiririz.

Kalite Yönetim Sistemini gözden geçirerek sürekli iyileştirmeye devam ederiz.

Otomotiv, beyaz eşya, savunma ve kauçuk sanayine hizmet eden firmamız, çalışanlarının çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmayı ve bu anlamda çevrenin, çalışanın sağlığı ve güvenliğinin korunmasını temel ilke kabul ederek, aşağıda yazılı temel prensipleri politika olarak benimsemektedir.

Prensiplerimiz;

 • Doğal kaynaklar, enerji ve hammaddelerin etkin kullanılmasını sağlamak, çevreyi korumak,
 • Atıkların azaltılmasını ve zararsız hale getirilmesini sağlamak, kirliliği önlemek,
 • Yeniden kullanımı, olabildiğince geri dönüşümü desteklemek,
 • Yaralanma ve hastalıkları önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak; tehlikeleri ortadan kaldırmak,
 • Yatırımlarda ve tasarlanan ürünlerde çevre, sağlık, güvenlik faktörlerini ön planda tutmak,
 • Çalışanlara ve temsilcilerine danışarak katılımlarını sağlamak,
 • Yürürlükteki çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek,

Ve tüm bu konuları çalışan sağlığını ve güvenliğini ön plana çıkaran çevreci bir anlayışla sürekli olarak iyileştirmektir.

Konusunda liderliği hedefleyen şirketimizin vizyonu paralelinde, kauçuk, şok ve titreşim analizlerinde son teknojiyi uygulama ve faaliyetlerini en etkin ve verimli şekilde yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan laboratuvarlarımızı, müşteri istekleri, ISO/IEC 17025 standardı ve yasal gerekliliklere uygun olarak yönetecek ve paydaşlarımıza hizmet vereceğiz.

Hızlı, hatasız ve kesin hizmet vermeyi güvence altına almak amacıyla yönetim sistemimizi sürdüreceğiz.

Teknolojik gelişmeleri ve müşteri ihtiyaçlarını takip ederek sistemin etkinliğini sürekli iyileştireceğiz.

Laboratuvar personelimizin, kalite dokümantasyonuna hâkim ve politika ve prosedürleri kendi işlerinde her zaman uygulayan yetkinlikte olmasını sağlayacağız.

En iyi meslekî ve teknik uygulama ile müşterimize kaliteli, verimli, zamanında, izlenebilir, tarafsız, bağımsız ve güvenilir hizmet sunacağız.

İşimizin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak durduğumuzu,

Şirketimize ait gizli bilgileri ve mülki hakları koruyacağımızı ve 3. taraflarla paylaşmayacağımızı,

Müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait gizli bilgileri ve mülki hakları koruyacağımızı ve müşteri, tedarikçi bilgisi dışında 3. taraflarla paylaşmayacağımızı,

Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmamızla ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımızı, her ne koşulda olursa olsun kişi veya kuruluşlardan rüşvet almayacağımızı ve vermeyeceğimizi

beyan ve taahhüt ederiz.

Tekno Kauçuk Sanayii AŞ olarak,

Kurumumuz ve paydaşlarının kritik bilgi varlıklarının güvenliği ve iş sürekliliğimizin sağlanması amacı ile;

 • ISO/IEC 27001 standardı referans alınarak kurulmuş olan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • İş stratejisi ve amaçlarına uygun olarak bilgi güvenliği hedef ve prensiplerinin desteklenmesi,
 • Risk değerlendirme ve risk yönetimi yapısı dâhil amaç ve kontrolleri belirlemek için gerekli yapının oluşturulması,
 • Yasa, düzenleyici kurumlar ve sözleşme gerekliliklerine uyulması,
 • Güvenlik eğitimi, bilinçlendirme, iş sürekliliği yönetimi, bilgi güvenliği ihlalinin yaptırımlarının belirlenmesi, uygulanması,
 • bilgi güvenliği hatalarının raporlanması dâhil Bilgi Güvenliği Yönetimi için genel ve özel sorumlulukların tanımlanması

için gerekli faaliyetleri yerine getiririz.

Faaliyetlerimizin tüm adımlarında “Önce İnsan” prensibi ile hareket ederken,

Çocuk İşgücü çalıştırmamayı,

Zorla veya gönülsüz işgücü çalıştırmamayı,

Emniyetli ve sağlıklı işyeri sağlanması ve bu konuda düzenli eğitim verilmesi ve yönetim personelinin sağlık ve emniyet şartlarından sorumlu olmasını,

Sendika Kurma / Sendikaya Katılma Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkını savunmayı,

Ayrımcılık ve tacizin her türünü yasaklamayı,

Disiplin uygulamalarında fiziksel cezalandırmayı, zihinsel veya fiziksel cebiri ve sözlü istismarı yasaklamayı,

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,

Ücret politikasının asgari geçim standardına uygun olmasını, kesintilerin iyice açıklanmasını ve disiplin uygulamasında dikkate alınmamasını, her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde rüşvet alınıp/ verilmemesini,

Yönetim Sisteminin; SA8000 standardının ve ulusal kanunun bütün unsurlarını içeren sosyal sorumluluk konusunda şirket çapında bir politikayı, yönetim görevlilerinin tayin edilmesini, taşeronların kontrolünü, sürekli uygulamayı ve düzeltici tedbirleri ve uygunluğu gösteren kayıtları içermesini, iş etiği kurallarının tüm çalışanlara aktarılmasını ve bu kurallara uygunsuzluk tespit edildiğinde etik bildirimlerin Sosyal Performans Ekibine iletilmesi ve gerekli tüm aksiyonların alınmasını,

Ulusal ve diğer geçerli yasalara ve şirketin kabul edilen diğer gerekliliklere uymayı ve uluslararası belgeler ve tercümelerine saygılı olmayı,

Mevzuatta ve kendi etik kurallarının gerekliliklerinde ve diğer şirket gerekliliklerinde olabilecek değişiklikleri dikkate alarak sürekli iyileştirme için düzenli olarak bu politikayı gözden geçirilmeyi,

Bu politikanın etkin olarak dokümante edilmiş, uygulanmakta, sürdürülmekte, iletilmekte ve anlaşılır bir formatta, üst yönetim, danışmanlar, yönetmenler, grup liderleri, idari kadro da dahil olmak üzere çalışan, sözleşmeli veya firmayı herhangi bir şekilde temsil eden tüm personelin ulaşımına açık olmasını sağlamayı,

İstendiğinde politikanın etkin bir formda ve biçimde ilgili tarafların ulaşımına açık olmasını taahhüt ederiz.

Bu konulardaki bildirim, soru ve görüşlerinizi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine iletebilirsiniz.