Politikalarımız

Şirketimizin değerini arttırmak amacı ile rekabet gücümüzü en üst seviyeye yükseltirken, müşteri odaklı üretim ve hizmet felsefesini şirket içinde yapılandıracak ve yaygınlaştıracağız.

"Farkı yaratan her zaman insandır" anlayışı içinde, çalışanımıza hedeflerimizin gerçekleştirilmesini mümkün kılacak ortam ve fırsatları sağlayacağız. 

Bilimsel teknikleri kullanarak tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirerek ve geliştirerek müşterilerimiz tarafından istenen kalite yükseltme, maliyet düşürme ve müşteri odaklı esnek üretim metodları geliştireceğiz.

Vizyon, misyon ve politikalarımız doğrultusunda bize hizmet verecek tedarikçilerimiz ile uzun vadeli iyi ilişkiler içinde olarak sözleşmelere uygun hareket edeceğiz.

Kalite Politikamızı tüm personelimize aktararak herkes tarafından anlaşılmasını ve politikaya uygun çalışılmasını sağlayacağız.

Otomotiv, beyaz eşya, savunma ve kauçuk sanayine hizmet eden firmamız, çalışanlarının çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmayı ve bu anlamda çevrenin, çalışanın sağlığı ve güvenliğinin korunmasını temel ilke kabul ederek, aşağıda yazılı temel prensipleri politika olarak benimsemektedir.

Prensiplerimiz

 • Doğal kaynaklar, enerji, hammadde ve malzemelerin etkin kullanılmasını gerçekleştirmek, mümkün olduğunca kirliliği azaltmak,
 • Atıkların azaltılmasını ve zararsız hale getirilmesini sağlamak,
 • Yeniden kullanımı, olabildiğince geri dönüşümü desteklemek,
 • Atılan her adımda iş kazasını ve meslek hastalıklarını önleyici tedbirleri alarak sıfır iş kazası ile çalışmak,
 • Planlanan yatırımlarda çevre, sağlık, güvenlik faktörlerini ön planda tutmak,
 • Çalışanların çevre, sağlık, güvenlik bilincini geliştirmek,
 • Yürürlükteki çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Ve tüm bu konuları çalışan sağlığını ve güvenliğini ön plana çıkaran çevreci bir anlayışla sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek.

Konusunda liderliği hedefleyen şirketimizin vizyonu paralelinde, faaliyetlerini en etkin ve verimli şekilde yerine getirmek amacıyla, laboratuvarlarımızı müşteri istekleri, ISO/IEC 17025 standardı ve yasal gerekliliklere uygun olarak yönetecek ve paydaşlarımıza hizmet vereceğiz.

Teknolojik gelişmeleri ve müşteri ihtiyaçlarını takip ederek sistemin etkinliğini sürekli iyileştireceğiz.

Laboratuvar personelimizin, kalite dokümantasyonuna hâkim ve politika ve prosedürleri kendi işlerinde her zaman uygulayan yetkinlikte olmasını sağlayacağız.

En iyi meslekî ve teknik uygulama ile müşterimize kaliteli, verimli, zamanında, izlenebilir, tarafsız, bağımsız ve güvenilir hizmet sunacağız.

İşimizin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak durduğumuzu,

Şirketimize ait gizli bilgileri ve mülki hakları koruyacağımızı ve 3. taraflarla paylaşmayacağımızı,

Müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait gizli bilgileri ve mülki hakları koruyacağımızı ve müşteri, tedarikçi bilgisi dışında 3. taraflarla paylaşmayacağımızı,

Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmamızla ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımızı,

beyan ve taahhüt ederiz.

Tekno Kauçuk Sanayii AŞ olarak,

Kurumumuz ve paydaşlarının kritik bilgi varlıklarının güvenliği ve iş sürekliliğimizin sağlanması amacı ile;

 • ISO/IEC 27001 standardı referans alınarak kurulmuş olan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • İş stratejisi ve amaçlarına uygun olarak bilgi güvenliği hedef ve prensiplerinin desteklenmesi,
 • Risk değerlendirme ve risk yönetimi yapısı dâhil amaç ve kontrolleri belirlemek için gerekli yapının oluşturulması,
 • Yasa, düzenleyici kurumlar ve sözleşme gerekliliklerine uyulması,
 • Güvenlik eğitimi, bilinçlendirme, iş sürekliliği yönetimi, bilgi güvenliği ihlalinin yaptırımlarının belirlenmesi, uygulanması,
 • bilgi güvenliği hatalarının raporlanması dâhil Bilgi Güvenliği Yönetimi için genel ve özel sorumlulukların tanımlanması

için gerekli faaliyetleri yerine getiririz.

Faaliyetlerimizin tüm adımlarında "Önce İnsan" prensibi ile hareket ederken,

Çocuk İşgücü çalıştırmamayı,

Zorla veya gönülsüz işgücü çalıştırmamayı,

Emniyetli ve sağlıklı işyeri sağlanması ve bu konuda düzenli eğitim verilmesi ve yönetim personelinin sağlık ve emniyet şartlarından sorumlu olmasını,

Sendika Kurma / Sendikaya Katılma Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkını savunmayı,

Ayrımcılık ve tacizin her türünü yasaklamayı,

Disiplin uygulamalarında fiziksel cezalandırmayı, zihinsel veya fiziksel cebiri ve sözlü istismarı yasaklamayı,

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,

Ücret politikasının asgari geçim standardına uygun olmasını, kesintilerin iyice açıklanmasını ve disiplin uygulamasında dikkate alınmamasını,

Yönetim Sisteminin; SA8000  standardının ve ulusal kanunun bütün unsurlarını içeren sosyal sorumluluk konusunda şirket çapında bir politikayı, yönetim görevlilerinin tayin edilmesini, taşeronların kontrolünü, sürekli uygulamayı ve düzeltici tedbirleri ve uygunluğu gösteren kayıtları içermesini

Ulusal ve diğer geçerli yasalara ve şirketin kabul edilen diğer gerekliliklere uymayı ve uluslararası belgeler ve tercümelerine saygılı olmayı,

Mevzuatta ve kendi etik kurallarının gerekliliklerinde ve diğer şirket gerekliliklerinde olabilecek değişiklikleri dikkate alarak sürekli iyileştirme için düzenli olarak bu politikayı gözden geçirilmeyi,

Bu politikanın etkin olarak dokümante edilmiş, uygulanmakta, sürdürülmekte, iletilmekte ve anlaşılır bir formatta, üst yönetim, danışmanlar, yönetmenler, grup liderleri, idari kadro da dahil olmak üzere çalışan, sözleşmeli veya firmayı herhangi bir şekilde temsil eden tüm personelin ulaşımına açık olmasını sağlamayı,

İstendiğinde politikanın etkin bir formda ve biçimde ilgili tarafların ulaşımına açık olmasını taahhüt ederiz.

“Bu konulardaki bildirim, soru ve görüşlerinizi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine iletebilirsiniz.